Water in de kruipruimte

Heeft u last van water in de kruipruimte?

Er kunnen diverse oorzaken zijn voor water in de kruipruimte, deze hebben veelal wel dezelfde achtergrond. Water in de kruipruimte kan voorkomen omdat er een lekkage in de afvoer of in de riolering is ontstaan of door instromend regenwater. Een andere oorzaak kan zijn dat er te weinig ventilatie plaatsvindt in de kruipruimte, er is namelijk ventilatie nodig om het vocht in de kruipruimte af te voeren. Daarnaast komt water in de kruipruimte voornamelijk voor in laaggelegen gebieden, gebieden met een hoge grondwaterstand of gebieden met een onstabiele ondergrond waardoor verzakking van de grond plaatsvind.

Dit is samen te vatten in bouwtechnische oorzaken en grondwater technische oorzaken.
Elk probleem vraagt om zijn eigen specifieke oplossing, er bestaat geen standaardoplossing voor water in de kruipruimte. In alle gevallen is het raadzaam om een inspectie te laten uitvoeren zodat duidelijk is waar het probleem exact vandaan komt.

Veel voorkomende problemen door water in de kruipruimte
Het grootste probleem bij water in uw kruipruimte is de hoge luchtvochtigheid waardoor het huis en de vloer fris aanvoelen. Ook kan water in de kruipruimte leiden tot zilvervisjes en meer muggen in huis. Daarnaast zijn er problemen die wat bekender zijn, muffe lucht in huis, vochtplekken, schimmelplekken, condens plekken op de ramen en kozijnen en het opbollen van houten vloeren.

water in de kruipruimte

water in de kruipruimte